Ασφαλτόπανα

Τα Ασφαλτόπανα (ασφαλτικές μεμβράνες) είναι στεγανωτικά φύλλα που βγαίνουν σε διάφορα πάχη και μήκη και πωλούνται σε ρολά. Αποτελείται κυρίως από εξευγενισμένη άσφαλτο που μάλιστα έχει ενισχυθεί με πολυμερή όπως το APP και το SBS. Βεβαίως στον κεντρικό πυρήνα υπάρχει οπλισμός που εξασγαλίζει στο ασφαλτόπανο μηχανικές αντοχές. Αποτελούν το βασικό υλικό για την στεγανοποίηση – υγρομόνωση ταράτσας για τη μια από τις δυο μεθόδους στεγάνωσης, με τη δεύτερη λύση να αποτελούν τα επαλειτπικά.

210 574 74 74
Δευτ-Παρ 08:00-19:00