Μονωτικά υλικά και άλλα υλικά από φελιζόλ διογκωμένης πολυστερίνης (eps) για θερμομόνωση αλλά και άλλες εργασίες, όπως για διακόσμηση, για έπιπλα κλπ

Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής, αλλά και με γνώμονα τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι παραδόσεις μας ισχύουν.