Αρχική » Προϊόντα » EPS - Διογκωμένη Πολυστερίνη » Φελιζόλ - Μονωτικό Υλικό

Φελιζόλ – Μονωτικό Υλικό

Το γνωστό σε όλους μας φελιζόλ είναι η διογκωμένη πολυστερίνη. Το φελιζόλ έχει διάφορες ποιότητες ανάλογα με την χρήση που το θέλουμε. Χρησιμοποιείται για θερμομόνωση κτιρίων, συσκευασία τροφίμων, σαν υλικό πλήρωσης σε κατασκευές, σε διακοσμήσεις κ.ά. Η ποιότητά του εξαρτάται από την πυκνότητα και τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του. Το φελιζόλ είναι οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον, διότι διογκώνεται με ατμό και όχι με χημικά αέρια. Για την καλύτερη ποιότητα φελιζόλ δείτε το Durosol.

Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής, αλλά και με γνώμονα τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι παραδόσεις μας ισχύουν.