Φελλός

Φελλός – Φελλός υψηλής ποιότητας με μεγάλα ηχομονωτικά και αντικραδασμικά χαρακτηριστικά. Διαθέσιμος υπάρχει ξανθός φελλός κυρίως για καλύτερη ηχομόνωση και διακοσμητική χρήση, καθώς και μαύρος φελλός για αντικραδασμική μόνωση. Τόσο ο ξανθός όσο και ο μαύρος φελλός παρέχουν και θερμομόνωση σε ένα βαθμό, με λ περίπου στο 0,040.

Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής, αλλά και με γνώμονα τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι παραδόσεις μας ισχύουν.