Αρχική » Προϊόντα » Παρελκόμενα εξωτερικής θερμομόνωσης

Παρελκόμενα εξωτερικής θερμομόνωσης

Παρελκόμενα Υλικά που είναι είτε βοηθητικά είτε και απαραίτητα για την εφαρμογή της Εξωτερικής Θερμομόνωσης και ιδιαίτερα για το πρωτοπόρο και ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Durosol eXternal. Προφίλ, αποστάτες και άλλα υλικά που πιθανόν να χρειαστείτε κατά την εξωτερική θερμομόνωση ή και σε άλλες εργασίες μόνωσης.

Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής, αλλά και με γνώμονα τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι παραδόσεις μας ισχύουν.