Επαλειφομενα

Επαλειφομενα– Στεγανωτικά επαλειφομενα υλικά που εφαρμόζονται σε λύσεις στεγανωποίησης ταράτσας. Χρησιμοποιούνται επίσης και σε μονώσεις ταρατσών, με την χρήση βεβαίως και μονωτικών υλικών, κατά προτίμηση του μονωτικού υλικού 3ης γενιάς Durosol. Αποτελούν το βασικό υλικό για την στεγανοποίηση – υγρομόνωση ταράτσας για τη μια από τις δυο μεθόδους στεγάνωσης, με τη δεύτερη λύση να αποτελούν τα ασφαλτόπανα.

Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής, αλλά και με γνώμονα τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι παραδόσεις μας ισχύουν.