Βύσματα

Ειδικά Βύσματα πολυπροπυλενίου με πλαστικό καρφί για να στερεώσετε το βασικό μονωτικό υλικό, δηλαδή τις θερμομονωτικές πλάκες Durosol.