Περιγραφή

Μονωτικο Υλικο Fibran Maestro Τοιχοποιίας από εξηλασμένη πολυστερίνη για μόνωση τοιχοποιίας και θερμομόνωση τοίχων γενικά. Οι διαστάσεις του συγκεκριμένου είναι 2500Χ600Χ60. Η τιμή που βλέπετε είναι τιμή τετραγωνικού (m²).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

-Ανοχές Πάχους: T1
-Δηλωμένη τιμή αντοχής σε 10% συμπίεση: 250-300 Kpa
-Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας: ~0,034 W/(m*K)
-Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με ολική εμβάπτιση: 0,7 vol. %
-Απορρόφηση νερού με διάχυση: 3 vol. %
-Αντίσταση διάχυσης υδρατμών: 100-50
-Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -50 ως +75
-Κατηγορία ακουστηκότητας: Κλάση Ε